PGD KOTREDEŽ
Predsednik PGD Kotredež: Ivan Potočnik, VG
Poveljnik PGD Kotredež: Igor Hribar, GČ II.st.
Namestnik poveljnika PGD Kotredež: Viljem Lavrih, GČ I.st.


Člani Upravnega odbora PGD Kotredež:
 
Predsednik: Ivan Potočnik, VG
Poveljnik: Igor Hribar, GČ II. st.
Predstavnik mladine: Andrej Razboršek. G II.st.
Predstavnica članic: Tanja Lavrih, G
Predstavnik veteranov: Alojz Grabnar st., NGČ II.st.
Član: Matej Dornik, G II.st.
Član: Sašo Kuder, VG
Član: Maks Kuder, NGČ II.st
Član: Dušan Mars, G I.st.
Član: Alojz Barlič, VGČ org II.st.

Člani Nadzornega odbora PGD Kotredež:
Predsednik: Jože Izgoršek, G II.st.
Članica: Kaja Šergan, G
Član: Ludvik Mizori, G II.st.

Člani disciplinske komisije PGD Kotredež:
Predsednik: Alojz Grabnar st., NGČ II.st.
Član: Primož Zupan, VG
Član: Boštjan Grčar, VG
Član: Božo Kuder, GČ II.st.
Član: Dušan Grčar, GČ II.st.

Članstvo PGD Kotredež (po evidenci članstva  v Vulkan-u, na dan 9. 2. 2013):

9 x pionir, 16 x mladinec, 33 x pripravnik, 5 x gasilec, 9 x gasilec I. stopnje, 13 x gasilec II. stopnje, 4 x višji gasilec, 1 x nižji gasilski častnik I. stopnje, 7 x nižji gasilski častnik II. stopnje, 2 x gasilski častnik, 4 x gasilki častnik II. stopnje, 2 x višji gasilki častnik organizacijske smeri II. stopnjeKratka zgodovina društva:
      Ustanovni Občni zbor Prostovoljnega gasilnega društva v Kotredežu je bil 13.majnika 1928 v Potoški vasi, v hiši Ivana Forte, »pri Dolinšku«.
      Ustanovni člani: Ivan Forte, Martin Drnovšek, Alojz Jezernik, Franc Cilenšek, Josip Drnovšek, Franc Koprivc, Ivan Simončič, Ivan Šrubar, Jože Knez, Valentin Učakar, Josip Jezernik, Jakob Sotenšek, Karel Forte, Rudi Hudomalj, Franc Guna.
      Priprave je vodil pripravljalni odbor pod vodstvom tov.Ivana Forte, ki tudi odpre Občni zbor. Delegat gasilske župe Trbovlje tov.Holešek obrazloži namen in pomen gasilstva. Občni zbor vodi enoglasno izvoljen tov.Ivan Forte, blagajnik pripravljalnega odbora tov.M.Drnovšek poroča o številu ustanovnih (18), rednih (47) in podpornih (76) članov, ki so tudi vplačali članarino, tov.Pirnat poroča o delovanju pripravljalnega odbora. Tov.Holešek prečita pravila gasilnega društva, ki so enoglasno odobrena.
      Volitve odbora: načelnik Ivan Forte, poveljnik (nam.načelnika) Martin Drnovšek, nam.poveljnika Peter Drnovšek, odborniki Srečko Učakar, Andrej Prvinšek, France Bebar ml., Karel Pirnat, nam.odbornikov Ernest Forte, Miha Drnovšek; računski pregledniki France Zupan, Vencel Simončič, France Klančišar.